Eylül'ün Kadın Yüzleri

Yönetmen: A. Ayben Altunç, Kamera: Bülent Yarbaşı, Gazel Kutlar, Gürşat
Özdamar, Metin Gündoğdu, Nail Pelivan, Ulaş Zeybek, Kurgu: A. Ayben Altunç, Nail
Pelivan, Yapımcı: Günbakan Film


EYLÜL'ÜN KADIN YÜZLERİ 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini Kadınların Gözünden
Anlatan Bir Belgesel Film.

BSB 2017

  • Twitter App Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Facebook App Icon
  • YouTube App Icon

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu web sitesinin içeriği sadece Belgesel Sinemacılar Birliği Development and Implementation of Audio – Visual Documentation and Distribution Means for Human Righs Actors projesi sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.