Eylül'ün Kadın Yüzleri

Yönetmen: A. Ayben Altunç, Kamera: Bülent Yarbaşı, Gazel Kutlar, Gürşat
Özdamar, Metin Gündoğdu, Nail Pelivan, Ulaş Zeybek, Kurgu: A. Ayben Altunç, Nail
Pelivan, Yapımcı: Günbakan Film


EYLÜL'ÜN KADIN YÜZLERİ 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini Kadınların Gözünden
Anlatan Bir Belgesel Film.