Vahşi Zevkler

Yönetmen: Halil Yetiş, Görüntü: Halil Yetiş, Kurgu: Halil Yetiş, Ses: Metin
Bozkurt, Müzik: Yiğitcan Akçelik, Yapımcı: Halil Yetiş


19. yüzyılda L.N. Tolstoy`un savaş, etyiyiciler, avcılık isimli üç makalesinden yola
çıkan bu video üçlemesi "Vahşi Zevkler", ilk bölümü "Savaş" ile çağımıza özgü 4.
nesil savaşın Suriye'de devam eden izleriyle başlıyor. İkinci bölüm, "Etyiyiciler"
insanların aşırı et tüketimine odaklanırken, Son bölümde, meşru bir cinayet biçimi
olan avcılık, Çorum'da Kızılırmak'ın geçtiği bir bölgede bir grup avcının ördek avı
anlatılır.

BSB 2017

  • Twitter App Icon
  • Vimeo Social Icon
  • Facebook App Icon
  • YouTube App Icon

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu web sitesinin içeriği sadece Belgesel Sinemacılar Birliği Development and Implementation of Audio – Visual Documentation and Distribution Means for Human Righs Actors projesi sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.